Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2016

asiek1231
8448 a421
Reposted fromverronique verronique viamajkey majkey
asiek1231
Rozsądek podpowiadał, że należałoby jak najszybciej wziąć się do roboty, żeby móc potem zająć się czymś zdecydowanie przyjemniejszym. Na przykład niczym. A jeszcze lepiej niczym z kubkiem herbaty w ręku.
— Erich Maria Remarque
asiek1231
7068 45d3
Reposted fromverdantforce verdantforce viakarmacoma karmacoma
asiek1231
6221 95e8 500

December 25 2015

asiek1231
6535 b488 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma

November 26 2015

asiek1231
1656 f024 500
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
asiek1231
0017 cc13 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
asiek1231

November 25 2015

asiek1231
God whispers in our pleasures, speaks in our consciousness, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. 
— Clive Staples Lewis
Reposted fromjauregui5256 jauregui5256 viacytaty cytaty

November 24 2015

asiek1231

November 16 2015

asiek1231
0974 4ee8 500
Reposted fromjauregui5256 jauregui5256 viacytaty cytaty

November 11 2015

asiek1231
7705 9b9a 500
Jesień, góry i nic więcej do szczęścia mi nie trzeba... 

November 03 2015

asiek1231
2876 22c9 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viareloveution reloveution
asiek1231

Kiedy wysiadasz z zatłoczonego autobusu w godzinach szczytu...

kiedy probujesz sie wydostac z autobusu w godzinach szczytu

November 01 2015

asiek1231

October 31 2015

asiek1231
asiek1231
8643 2b00
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viakarmacoma karmacoma

October 26 2015

7075 c37c

Claude Monet - Morning at Antibes (1888)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl