Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

asiek1231
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viamadreality madreality
Sponsored post
feedback2020-admin
asiek1231
6033 edda
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viamajkey majkey
asiek1231
asiek1231
5952 2227
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
asiek1231
9882 036d
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafelicka felicka
asiek1231
9804 0262
Reposted fromCsengee Csengee vianoexist noexist
asiek1231
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viapinkdress pinkdress
asiek1231
5787 c24c
Reposted fromxopolly xopolly viafelicka felicka
asiek1231
3319 5532
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
asiek1231
asiek1231
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viareloveution reloveution
asiek1231
meanwhile in the Tatra Mountains, Poland. :)
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viareloveution reloveution
asiek1231
8755 da23
Reposted frombjureczko bjureczko viareloveution reloveution
asiek1231
asiek1231
2452 424b 500
bookstore in Poznań, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viareloveution reloveution
5406 133a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viareloveution reloveution
asiek1231
7180 0229
Reposted frommartynkowa martynkowa viareloveution reloveution

July 08 2015

asiek1231
asiek1231
3565 5695 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...