Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

2063 031a 500

 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viaMountainGirl MountainGirl
asiek1231

Kto nazbyt długo w mieście był więziony

Kto nazbyt długo w mieście był więziony,
Ten w lica niebios spogląda radośnie,
Z serca mu błoga modlitwa wyrośnie,
By iść w nadziemskie, uśmiechnięte strony.

Któż może więcej być zadowolony
Niż człek, co leży na trawie, miłośnie
Zaczytan w książce, mającej o wiośnie
I o miłości najtęskliwsze tony.

W wieczór, wracając, słucha Filomeli
Rozkosznej pieśni, patrzy, jak obłoki
Płynną promiennie po niebios topieli.
Żałuje wówczas, że dzień jasnooki
Tak szybko gaśnie, jakby łzy anielej
Kropla spłynęła w firmament głęboki.

— Keats John
Reposted fromhormeza hormeza viamadreality madreality
asiek1231
asiek1231
9323 1ded
Reposted fromkjuik kjuik viaredheadlady redheadlady
asiek1231
6197 bd2c 500
Great-granny, have you got a lollipop?
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
asiek1231
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
asiek1231
4736 dbb6 500
Reposted fromeryawen eryawen viagwiazdeczka gwiazdeczka
asiek1231
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viawhoever whoever
5592 078c 500

Amsterdam

Reposted fromfollow follow viawhoever whoever
asiek1231
2725 8b7a
asiek1231
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viaMountainGirl MountainGirl
asiek1231
asiek1231
asiek1231
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viafelicka felicka

July 01 2015

asiek1231
1198 912f
True beauty of the Soup.io
Reposted fromalkern alkern viacaataleya caataleya
asiek1231
asiek1231
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viamole-w-filizance mole-w-filizance

June 30 2015

asiek1231

Disney characters as humans by Pugletto
asiek1231
9001 5f88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl